Programma's

Programma 7: Verkeer

We willen een goed bereikbare gemeente zijn, met een aangename, veilige en gezonde leefomgeving. Uitgangspunt daarbij is 'te voet, met de fiets of het openbaar vervoer als het kan, met de auto als het moet'. In Groningen gaan veel inwoners te voet of met de fiets, mede dankzij de korte afstanden in de compacte stedelijke omgeving, het gemak en het goede fietsklimaat. We blijven fors investeren in de voetganger en de fiets.

En ook in het openbaar vervoer investeren we flink in de aanpak van de spoorknoop bij het Hoofdstation en de uitrol van het hoogwaardig openbaar vervoer (HOV)-bussysteem in combinatie met P+R. Voor het gebruik van openbaar vervoer, al dan niet in combinatie met het gebruik van Park+Ride (P+R), is veel draagvlak.

Onze gemeente heeft regionaal gezien een centrumfunctie voor werkgelegenheid, onderwijs, cultuur en zorg. Daarom is de bereikbaarheid met de auto ook van groot belang. Als inwoners en bezoekers de auto pakken, willen we dat ze vlot door kunnen rijden, zowel in de gebouwde omgeving als op onze ringwegen. Daarom investeren we gezamenlijk in de aanpassing van de Zuidelijke Ringweg en studeren we op de Westelijke Ringweg, om daarmee het autoverkeer in de stedelijke omgeving te ontlasten.

We zorgen er bij (verkeer)projecten altijd voor dat de leefkwaliteit gewaarborgd is. En we willen verstandig omgaan met de energietransitie en ontwikkelingen in mobiliteit. Het opstellen van een gemeentelijke Integrale Mobiliteitsvisie vormt daarbij een belangrijk speerpunt.  

Lasten, baten en saldo

Lasten

€ 29.011

48,6 %

Baten

€ 23.484

69,6 %

ga terug
Deze pagina is gebouwd op 06/29/2020 16:45:58 met de export van 06/29/2020 16:41:48