Overzichten

10. Incidentele middelen gemeentefonds

Omschrijving middelen
(bedrag x 1,000 euro)

Beschikbaar in 2019

Ingezet in 2019

Beschikbaar
voor 2020 via
 resultaatbestemming

Veilige steden

60

30

30

Verhoogde Asielinstroom

0

0

0

Raadsondersteuning Groningen

71

0

71

Waterschapsverkiezingen

162

162

0

NL DIGIbeter innovatiebudget

328

0

328

Matchen op het werk

80

80

0

Baankansen

1.161

1.161

0

Schulden en armoede

572

572

0

Schulden en armoede

232

0

232

Bonus Nieuw Beschut 2017

162

162

0

Bonus Nieuw Beschut 2018

179

0

179

Bonus Nieuw Beschut 2019

284

0

284

Incidentele middelen armoedebestrijding ouderen

64

9

55

Programma Geweld hoort nergens thuis

25

25

0

Programma Geweld hoort nergens thuis

25

25

0

Jeugdhulp

5.240

5.240

0

Compensatie Voogdij 18/+

107

107

0

Maatschappelijke begeleiding

436

436

0

Verhoging taalniveau statushouders

268

268

0

Landelijke vreemdelingenvoorzieningen

3.813

3.743

70

Sportakkoorden

15

15

0

Geweld hoort nergens thuis

75

75

0

Gezond in de stad

72

0

72

LHBTI emancipatiebeleid

20

20

0

Bommenregeling

178

178

0

Taakmutatie richtlijn EED

23

23

0

Aardgasvrije wijken

3.516

3.516

0

Pilots woningmarkt

750

500

250

Zero-emissie stadslogistiek

338

201

137

Informatieplicht energiebesparende maatregelen

33

33

0

Bodemsanering

69

69

0

Aardgasvrije wijken

1.309

0

1.309

Regionale Energie Strategie

1.267

941

326

Deltaprogramma Ruimtelijke adaptatie

1.246

1.246

0

Transitievisie warmte

202

0

202

Wijkaanpak

410

0

410

Energieloketten

74

0

74

Soc en emotionele onderst gezondheidsgev aardbeving

2.393

1.900

493

Verduurzaming basisscholen

318

318

0

Verduurzaming basisscholen

32

32

0

Experiment centrale stemopneming

20

0

20

ga terug
Deze pagina is gebouwd op 06/29/2020 16:45:58 met de export van 06/29/2020 16:41:48