Overzichten

1.   Jaarrekening op taakveld
2.   Subsidies en inkomensoverdrachten
3.   Staat B: personeelskosten
4.   Begrotingsoverschrijdingen
5.   Investeringen
6.   Staat P

7.   Totaaloverzicht intensiveringen (peildatum 30 juni 2019)

8.    Programma G-kwadraat 2019
9.   Samenwerkingsverbanden
10.   Incidentele middelen gemeentefonds
11.   Overzicht meerjarige exploitatiekosten
12.   SIF-Middelen
13.   Kapitaallasten   
14.   SISA-Bijlage
15.   Vennootschapsbelasting
16.    Wettelijke beleidsindicatoren

Deze pagina is gebouwd op 06/29/2020 16:45:58 met de export van 06/29/2020 16:41:48