Jaarrekening 2019

Baten en lasten in de jaarrekening

Baten en Lasten
(bedragen x 1.000 euro)

Primitieve begroting

Actuele begroting

Rekening

01 Werk en inkomen

93.823

100.037

95.350

01.1 Werk en activering

52.328

58.496

52.332

Lasten

61.149

68.837

63.123

Baten

8.821

10.341

10.792

01.2 Inkomen en armoedeverlichting

41.495

41.541

43.018

Lasten

197.184

197.230

197.947

Baten

155.690

155.690

154.928

02 Economie en werkgelegenheid

-21.682

-21.782

-27.417

02.1 Groningen Kennisstad

1.490

1.923

1.860

Lasten

1.990

2.709

2.864

Baten

500

786

1.004

02.2 Aantrekkelijke stad

2.153

2.278

2.239

Lasten

3.233

3.356

3.309

Baten

1.080

1.078

1.070

02.3 Bedrijvige stad

1.162

1.159

945

Lasten

1.186

1.183

1.023

Baten

24

24

77

02.4 Overig econ en werkgelegenheid

-26.486

-27.141

-32.462

Lasten

22.292

22.789

20.607

Baten

48.778

49.930

53.069

03 Onderwijs

24.364

23.697

20.088

03.1 Onderwijskansen

21.912

21.303

17.925

Lasten

32.508

32.582

30.923

Baten

10.596

11.278

12.998

03.2 Voorkomen schooluitval

2.451

2.394

2.163

Lasten

3.441

3.383

3.177

Baten

989

989

1.013

04 Welzijn gezondheid en zorg

255.798

278.992

275.179

04.1 Sociaal klimaat

24.745

26.663

27.486

Lasten

50.920

52.320

50.903

Baten

26.175

25.657

23.417

04.2 Passende ondersteuning en zorg

231.053

252.329

247.693

Lasten

239.241

259.338

256.191

Baten

8.188

7.009

8.498

05 Sport en bewegen

17.692

18.086

17.994

05.1 Sportieve infrastructuur

15.729

15.762

16.048

Lasten

25.014

25.703

25.199

Baten

9.285

9.941

9.150

05.2 Jeugd in Beweging en Ruim Baan

1.963

2.323

1.945

Lasten

2.242

2.602

2.219

Baten

279

279

274

06 Cultuur

37.004

38.241

37.479

06.1 Culturele infrastructuur

20.564

21.899

21.187

Lasten

35.283

36.964

36.330

Baten

14.719

15.064

15.143

06.2 Deelname aan cultuur

16.440

16.341

16.292

Lasten

16.440

16.341

16.304

Baten

12

07 Verkeer

11.642

15.316

10.083

07.1 Fiets

4.606

4.824

2.538

Lasten

4.606

4.824

2.538

Baten

07.2 Openbaar vervoer

1.635

1.255

674

Lasten

1.635

1.255

1.251

Baten

578

07.3 Auto

265

416

692

Lasten

265

416

800

Baten

109

07.4 Parkeren

-3.769

-3.664

-5.165

Lasten

16.336

16.566

16.027

Baten

20.105

20.231

21.192

07.5 Verkeersveiligheid

64

1.295

1.282

Lasten

64

1.295

1.282

Baten

07.6 Overig verkeer

8.841

11.191

10.062

Lasten

10.037

12.687

11.668

Baten

1.196

1.496

1.606

08 Wonen

10.627

14.763

4.719

08.1 Gezinnen

2.654

3.718

2.075

Lasten

3.155

4.068

2.297

Baten

500

350

222

08.2 Jongerenhuisvesting

820

1.544

1.342

Lasten

888

1.612

1.382

Baten

68

68

40

08.3 Wonen en zorg

0

0

953

Lasten

31

31

1.149

Baten

31

31

196

08.4 Kwaliteit woningvoorraad

6.883

10.941

7.327

Lasten

7.168

39.602

13.810

Baten

286

28.662

6.483

08.5 Betaalbaarheid en beschikbaarh

-1

-1

31

Lasten

31

Baten

1

1

1

08.6 Cultuurhistorie en archeologie

993

1.171

1.311

Lasten

993

1.171

1.311

Baten

08.7 Overig wonen

-722

-2.609

-8.319

Lasten

17.675

17.200

17.148

Baten

18.398

19.809

25.467

09 Kwaliteit van de leefomgeving

33.986

37.342

37.694

09.1 Onderh & Beheer Openb Ruimte

40.544

43.844

43.653

Lasten

66.128

74.671

72.811

Baten

25.584

30.827

29.157

09.2 Afvalinzameling en -verwerking

-6.558

-6.501

-5.959

Lasten

35.304

35.345

35.774

Baten

41.862

41.846

41.734

10 Veiligheid

22.779

22.903

22.123

10.1 Veilige woon- en leefomgeving

3.252

3.372

2.703

Lasten

5.304

5.556

5.594

Baten

2.052

2.184

2.891

10.2 Jeugd en veiligheid

595

595

580

Lasten

595

595

587

Baten

6

10.3 Integriteit en veiligheid

711

716

518

Lasten

1.233

1.228

908

Baten

522

512

390

10.4 Fysieke veiligheid

18.220

18.220

18.322

Lasten

18.399

18.470

18.550

Baten

179

249

228

11 Dienstverlening

10.284

10.015

9.886

11.1 Publieke dienstverlening

10.196

9.927

9.744

Lasten

14.662

14.629

14.710

Baten

4.466

4.702

4.965

11.2 Communicatie met de burger

88

88

142

Lasten

88

88

145

Baten

2

12 College, raad en gebiedsg.werk

2.971

-15.315

-16.648

12.1 College en Raad

-2.478

-20.436

-20.812

Lasten

20.034

20.598

19.387

Baten

22.511

41.034

40.199

12.2 Gebiedsgericht werken

5.449

5.121

4.164

Lasten

5.614

5.286

4.402

Baten

165

165

237

13 Algemene Dekkingsmiddelen (excl. post onvoorzien)

-610.765

-636.449

-640.187

13.1 Algemene Dekkingsmiddelen (excl. post onvoorzien)

-610.765

-636.449

-640.187

Lasten

42.858

42.858

14.802

Baten

653.622

679.307

654.990

14 Ondersteuning organisatie (excl. 14.1.1 Overhead

-878

-551

6

14.1 Ondersteuning organisatie (excl. 14.1.1 Overhead

-878

-551

6

Lasten

2.914

4.327

4.001

Baten

3.792

4.878

3.995

Overhead (14.1.1)

112.187

114.695

111.414

Overhead (14.1.1)

112.187

114.695

111.414

Lasten

125.288

128.448

126.186

Baten

13.100

13.752

14.771

Heffing VPB

0

0

0

Heffing VPB

0

0

0

0

0

0

Post Onvoorzien

166

11

0

Post Onvoorzien

166

11

0

Lasten

166

11

0

Totaal

0

0

-42.236

Baten en lasten totaal

Primitieve Begroting

Actuele Begroting

Rekening

Lasten totaal

1.093.562

1.178.173

1.098.670

Lasten totaal (exclusief reserve mutaties)

1.071.136

1.142.658

1.063.155

Baten totaal

1.093.562

1.178.173

1.140.907

Baten totaal (exclusief reserve mutaties)

1.011.777

1.070.819

1.033.553

Toelichting op overzicht baten en lasten in de jaarrekening
De Toelichting op baten en lasten hebben wij opgenomen bij het onderdeel financiën van de desbetreffende programma's.

ga terug
Deze pagina is gebouwd op 06/29/2020 16:45:58 met de export van 06/29/2020 16:41:48