Paragrafen

Paragraaf 10. Herindeling

Op 1 januari 2019 heeft de gemeentelijke herindeling plaatsgevonden. Om de voortgang van dit proces te bewaken en de verdere uitvoering in goede banen te leiden is in april 2019 een werkgroep ingericht. Als uitgangspunt hanteren wij dat de lijnorganisatie verantwoordelijk is voor het realiseren van te harmoniseren onderdelen. De werkgroep zorgt voor overzicht,  mede door middel van een schema van de nog te harmoniseren onderwerpen. Wij houden een vinger aan de pols, onderhouden contact met de beleidsverantwoordelijken en sturen daar waar nodig. In 2019 is 30% van de opgaven geharmoniseerd, deze verschillen van omvang. Enkele afgeronde opgaven zijn; de verordening maatschappelijke ondersteuning (WMO), armoede en minimabeleid, ambtsinstructie leerplichtambtenaar een groot deel van de algemene subsidie verordening.

ga terug
Deze pagina is gebouwd op 06/29/2020 16:45:58 met de export van 06/29/2020 16:41:48