Jaarrekening 2019

Voorzieningen

Naam Voorziening
(bedragen x 1.000 euro)

Saldo
01-01-2019

Toevoeging

Onttrekking

Vrijval

Samen- voeging*

Saldo
31-12-2019

Achterstallig onderhoud wegen

1.204

1.204

Afkoop onderhoud begraafplaats

3.830

480

382

3.929

Afvalstoffenheffing

2.860

802

2.057

Euvelgunnerweg 17

351

351

Groot onderhoud gebouwen

12.994

4.406

1.244

16.155

Groot onderhoud Oosterpoort

168

403

101

470

Groot Onderhoud Welzijn

196

701

379

518

GRP

137

-137

0

Juridische procedures

392

147

245

Kunstgrasvelden

892

892

0

Legaat Andrea Elkenbracht

216

216

Milieusanering sportvelden

319

319

0

Nazorgvoorziening

248

34

88

194

Onderhoud bruggen en kunstwerken

49

49

Onderhoud museum

1.962

541

366

2.138

Onderhoud Muziekschool

248

63

19

291

Onderhoud parkeergarages

1.184

1.377

1.301

1.261

Onderhoud sportaccommodaties

1.574

356

54

1.876

Onderhoud sportvelden

140

47

187

Onderhoud Sportvoorzieningen Ten Boer

417

84

121

380

Onderhoud Tennisvelden

102

8

110

Onderhoud vensterscholen

1.046

765

149

1.662

Pensioenen wethouders

5.612

1.462

149

6.925

Reorganisatie

4.212

2.757

2.084

607

4.278

Reorganisatie casusregie

913

383

155

375

Riolering egalisatie baggeren

106

-106

0

Riolering groot onderhoud

122

636

106

864

Riolering spaarvoorziening

375

-375

0

Riolering vervangingsinvesteringen

1.912

2.445

3.000

513

1.870

Sanering Kroomkampen

51

51

0

Vaststellingsovereenkomsten

175

120

55

Wachtgeld wethouders

1.049

35

364

259

462

Totaal

45.057

16.601

11.572

1.964

0

48.122

*Samenvoeging. De voorzieningen die samengevoegd zijn kwamen uit de voormalige Gemeente Haren of Ten Boer. Ze zijn samengevoegd met de voorziening van de oude gemeente Groningen die hetzelfde doel hebben.

ga terug
Deze pagina is gebouwd op 06/29/2020 16:45:58 met de export van 06/29/2020 16:41:48