Programma's

Programma 10: Veiligheid

De inwoners van de gemeente Groningen voelen zich veilig. Dat danken we aan inspanningen van verschillende partijen op het terrein van preventie, handhaving en zorg.

Veiligheid is zeer verweven met de beleidsterreinen in programma 4: Welzijn, gezondheid en zorg , programma 9: Onderhoud en beheer openbare ruimte en paragraaf 1: Integraal gebiedsgericht werken .
Dit betekent dat de aanpak van veiligheidsthema’s bij uitstek een zaak is van samenwerken, afstemmen en informatie uitwisselen. Als gemeente verzorgen wij veelal de coördinatie en regie van deze samenwerking en afstemming.

Lasten, baten en saldo

Lasten

€ 25.638

45,5 %

Baten

€ 3.515

25,5 %

ga terug
Deze pagina is gebouwd op 06/29/2020 16:45:58 met de export van 06/29/2020 16:41:48