Overzichten

6. Staat P

Investeringen
grondexploitaties (bedragen x € 1.000)

Boekwaarde

01-01-2019

Bijbehorende VVZ                        01-01-2019

Vermeerderingen
Vermindering
2019

Boekwaarde
Ultimo
31-12-2019

Bijbehorende VVZ                        31-12-2019

OHZ Oosterhamrik.Boulevard

               2.863

                   255

               3.118

OHZ Antillenstraat

             -2.578

                     -37

             -2.615

OHZ Watergang

                   164

                         3

                   167

OHZ A- en B-locatie

               4.506

                      86

               4.592

OHZ C-locatie

                   116

                         2

                   118

OHZ OH-kade ZZ

               2.789

                   333

               3.122

OHZ Stadswerf

               2.615

                      50

               2.665

OHZ Paradijsvogelstraat

               3.689

                      70

               3.759

OHZ Struisvogelstraat

               2.836

                      54

               2.890

OHZ Alva Laval

               3.020

                   253

               3.273

OHZ v. Starkenborgh

               2.978

                      57

               3.035

OHZ Bornholmstraat

               3.128

                      59

               3.187

OHZ Tijdelijk Beheer

                   236

                     -53

                   183

OHZ Wielewaalplein

                  -247

                        -5

                  -252

Totaal Oosterhamrikzone

            26.115

             -17.652

               1.127

            27.242

             -17.692

Europapark

             -3.481

               1.831

             -1.650

Europapark Euroborg

            24.615

                   468

            25.083

Europapark De Linie

            14.741

                   280

            15.021

Europapark Kantoren

             -1.131

                     -21

             -1.152

Europapark Station

               1.366

             -1.366

                        -0

Europapark Skivijver

                   552

                      10

                   562

Kempkensberg/Engelse Kamp

            15.498

             -4.257

            11.241

Totaal Europapark

            52.160

             -38.970

             -3.055

            49.105

             -38.459

Grote Markt

               7.683

               2.600

            10.283

Grote markt vindicat

            10.013

                         -  

            10.013

Totaal Grote Markt

            17.696

             -23.125

               2.600

            20.296

             -23.729

Ciboga

            25.116

             -26.360

             -1.981

            23.135

             -25.580

Reitdiep fase 3/4

                  -367

             -2.812

             -3.179

Piccardthof/Terborglaan

                      81

                         4

                      85

Eemspoort

               4.974

                           -2

             -1.433

               3.541

                       -38

Eemspoort Zuid / Roodehaan (Milieuboulevard II)

            17.612

                     -834

                   437

            18.049

                -1.697

Zernike

               4.452

                            -  

                   400

               4.852

Westpoort (Hoogkerk-West)

            38.001

                -8.047

                   686

            38.687

                -7.296

Herstructurering Paddepoel ZO

                        -1

                         1

                        -0

Damsterdiep

                         6

                         0

                         6

Reitdiepzone WRW

                   131

                        -1

                   130

De Velden (Oosterparkstadion)

             -1.731

                   382

             -1.349

Helpermaar

                         4

                     -11

                        -7

Vuursteenlocatie

                         8

                         0

                         8

Topsportzorgcentrumlocatie

                     -17

                      16

                        -1

Uitvaartcentrum/Crematorium AB

                   589

                  -805

                  -216

Dijkshorn

               2.998

                -3.043

                  -413

               2.585

                -2.310

Nesciopark

               3.784

             -1.252

               2.532

Stationsgebied

                   633

                   139

                   772

Haren Noord

               1.350

             -1.350

                         0

Totaal Staat P

193.594

-118.033

-7.323

186.271

-116.801

ga terug
Deze pagina is gebouwd op 06/29/2020 16:45:58 met de export van 06/29/2020 16:41:48