Overzichten

3. Staat B

Totaal

Primitieve begroting 2019 Toegestane (begrote) formatie

Actuele begroting 2019 Toegestane (begrote) formatie

Rekening 2019                          Gemiddelde personele bezetting

fte

euro

fte

euro

fte 

euro

Personeel in dienst: 

Totaal loonsom en fte's personeel in dienst

2.978

214.921

2.986

210.848

2.939

213.753

Waaronder bovenformatief personeel

Aantal fte en kosten 

16

1.127

16

1.127

35

2.370

Totaal loonsom en fte's ambtelijk personeel 

2.978

214.921

2.986

210.848

2.939

213.753

Stagiaires en werkleerplekken (waaronder BBL-trajecten)

191

191

179

Bestuur

53

2.289

53

2.289

53

2.241

WSW

956

32.166

956

35.412

970

33.914

WWB

690

690

629

Subtotaal Bestuur, WSW, WWB

1.009

35.145

1.009

38.391

1.023

36.784

Externe inhuur

10.096

12.599

32.964

Voormalig personeel

Wachtgelden 

335

335

797

FLO/FPU/Overig

843

843

-132

Overig

0

Totaal voormalig personeel

1.178

1.178

665

AF:

Gedetacheerde uitleen

-2.425

-2.223

-5.264

Verhaal salaris

-48

-48

-910

Subtotaal gedetacheerde uitleen, verhaal salaris

-2.473

-2.271

-6.174

Overige personeelskosten

Vorming en opleiding

3.596

3.693

3.233

Werving en selectie

79

79

37

Bedrijfsgezondheidszorg

540

548

436

Personele vergoedingen en verstrekkingen 

1.209

1.868

1.491

Overig

4.765

4.587

400

Totaal overige personeelskosten

10.189

10.775

5.597

Totaal fte's en personele lasten

3.987

269.247

3.995

271.711

3.962

283.768

ga terug
Deze pagina is gebouwd op 06/29/2020 16:45:58 met de export van 06/29/2020 16:41:48