Jaarrekening 2019

Financiële knelpunten

In dit hoofdstuk zijn de financiële knelpunten opgenomen waarvoor bij de begroting 2019 extra beleidsmiddelen beschikbaar zijn gesteld. Daarmee zijn deze knelpunten voor 2019 opgelost. In de doorlopende cyclus van de begroting, najaarsnota, voorjaarsbrief en rekening worden de financiële knelpunten continu beoordeeld en bewaakt en wordt indien nodig over de knelpunten besloten.

In onderstaande overzicht staan de knelpunten waarvoor extra beleidsmiddelen beschikbaar gesteld zijn. Het betreft knelpunten die niet binnen bestaande budgetten opgelost kunnen worden of waar dit onwenselijke consequenties heeft.

Opgaven 2019-2022 (x 1.000 euro)

2019

2020

2021

2022

I/S

De Mens Centraal - de sociaal maatschappelijke opgave

1

Aanvullende zorgkosten Wmo & Jeugd

-12.567

-13.082

-9.812

-9.812

 S 

2

Terugdringen zorgkosten (inkoop jeugd, WIJ & OJG)

-400

-1.050

-1.275

-1.200

 S 

3

Aanpak multiproblematiek (frictiekosten)

-500

-250

 I 

4

Afschaffen algemene voorziening huishoudelijke hulp (frictie)

-660

 I 

5

Bijzondere Bijstand/Bewindvoering

-1.200

-650

 I 

6

Individuele inkomenstoeslag

-270

-230

-190

-190

 S 

7

Aanpak problematische doelgroepen

-168

-98

-98

-98

 I 

Herwinnen openbare ruimte - het belang van een goede leefkwaliteit

8

Fietsenstalling V&D

-2.000

 I 

Fietsenstalling V&D

-300

-300

-300

 S 

9

Tijdelijke maatregelen fietsenstallingen

-300

-300

-300

-250

 I 

10

Voetgangers

-100

 I 

11

Erfgoed

-100

-100

-100

 I 

12

Leefkwaliteit (SIV voor groen)

-500

-500

-500

 S 

Beheer en onderhoud groen

-488

-688

-688

-688

 S 

13

Leefomgeving

-300

 I 

14

Plankosten

-50

-50

-50

 I 

15

Motie parkeren Diepenring

-40

-40

-40

 S 

16

Kapitaallasten binnenstad

-180

-360

-540

 S 

Groningen actief

17

Aanvullen tekort rijksmiddelen BUIG

-9.800

-9.500

-9.500

 S 

18

Basisbaan

-250

-700

-700

-700

 I 

19

Stadsbeheer proef

-125

-125

-125

-125

 I 

20

Sociaal ondernemen

-50

-100

-100

-100

 S 

21

Intensivering begeleiding en participatie 

-2.000

-1.500

-1.000

 S 

Energietransitie als motor voor wijk - dorpsvernieuwing                   

22

Energie

-1.760

-1.110

-1.110

-1.150

 I 

Energie

-100

-100

-100

-100

 S 

23

Emissievrij wagenpark

-300

-300

-300

 S 

24

Wijkvernieuwing (sociaal / ruimtelijk)

-2.000

-4.000

-4.000

-4.000

 I 

Wijkvernieuwing (fysiek)

-350

-700

-700

 S 

Groningen ontwikkelt zich verder - bouwstenen voor de toekomst

25

Werklocaties

-300

-300

-350

-200

 I 

Werklocaties

-125

-265

-380

 S 

26

Stationsgebied

-400

-1.822

 S 

27

Terugdringen autoverkeer, fiets & OV

-225

 I 

Terugdringen autoverkeer, fiets & OV

-235

-253

-253

 S 

28

Oosterhamrikzone

-250

-250

 S 

29

Uitvoeren woonvisie SIF

-175

-350

-350

-350

 S 

30

Stadshavens (voorheen Eemskanaalzone)

-200

-400

-600

 S 

31

Onderwijshuisvesting

-1.500

-2.500

-2.500

 S 

32

Centrale huisvesting kunstencentrum VRIJDAG

-250

-250

-250

 S 

33

Beheer en onderhoud Synagoge

-33

-33

 I 

34

Cultuurpas en marketing

-25

-25

 I 

35

Broedplaatsen en ateliers

-132

-132

 I 

36

Subsidies en bijdragen instellingen

-108

-94

 I 

37

Cultuurnota

-300

-300

 S 

38

Co-investeringsfonds Sport 

-75

-67

 I 

Co-investeringsfonds Sport  

-175

-175

-175

-175

 S 

39

Combinatiefunctionarissen

-150

-150

-150

-150

 S 

40

Vervangen kunstgrasvelden

-8

-92

-95

 S 

41

Capaciteit Toezicht & handhaving openbare ruimte

-250

-300

-300

-300

 S 

42

Capaciteit Toezicht & handhaving overig

-50

-200

-200

-200

 S 

Organisatie en samenwerken 

43

Gebiedsgericht werken

-300

-2.150

-2.150

-2.150

 I 

Gebiedsgericht werken

-1.257

-1.257

-1.257

-1.257

 S 

Gebiedsgericht werken Haren en ten Boer

-1.075

-1.075

-1.075

-1.075

 I 

44

Digitale dienstverlening

-550

-440

-330

-220

 I 

45

Uitbreiding college en ondersteuning

-800

-800

-800

-800

 S 

46

Frictiekosten

-2.276

Overig

47

Compensatie OZB niet woningen Haren & Ten Boer

-1.350

-1.080

-810

-540

 I 

48

Terugdraaien verlaging intensiveringsmiddelen

-1.000

-1.000

-1.000

-1.000

 S 

49

Digitalisering archiefbestanden

-140

-140

-140

-140

 I 

50

Transitie DIV

-282

-561

-298

 I 

51

Moderne ICT groei

-1.100

-1.100

-1.100

-1.100

 S 

52

Binnenstadonderhoud vastgoed

-200

-200

-200

-200

 S 

53

Reorganisatieplan vastgoed

-370

 I 

54

Huur Oosterboog

-125

-125

-125

 I 

55

Huur I&A

-55

-196

-141

 I 

56

Huisvesting WIJ

-450

-450

-450

-450

 S 

57

Implementatie omgevingswet

-837

 I 

58

Vorming GBI

-250

-250

 I 

59

Subsidies beheer & accommodaties

-35

-25

-25

 I 

Subsidies beheer & accommodaties

-20

-50

-50

-50

 S 

60

Bezuiniging dekkingsgraad tarieven cultuur

-125

-125

-125

-125

 S 

Totaal opgaven

-37.498

-51.281

-48.159

-48.400

ga terug
Deze pagina is gebouwd op 06/29/2020 16:45:58 met de export van 06/29/2020 16:41:48