Programma's

Programma 2: Economie en werkgelegenheid

De gemeente telde in 2019 157.000 banen en is het centrum van werkgelegenheid in de regio. Werkgelegenheid is belangrijk voor de gemeente en haar inwoners. Inwoners werken om in hun levensonderhoud te kunnen voorzien en werk biedt de inwoners kansen om zich te ontwikkelen, te emanciperen en deel te nemen aan de samenleving. Werkgelegenheid ontstaat vooral bij bedrijven. In de collegeperiode 2019-2022 willen wij koersen op een toename van 5.000 banen. Om dit te kunnen realiseren faciliteren wij werkgevers, nodigen wij hun uit en moedigen wij hun aan. We versterken zo onze positie als internationale kennisstad en werkgelegenheid voor iedereen. We werken samen aan een aantrekkelijke gemeente met een krachtig economisch profiel. Ook bieden we ondernemers letterlijk en figuurlijk ruimte, of het nu gaat om faciliteren van ondernemerschap of mogelijkheden voor de agrarische sector. Langs al deze sporen kiezen we voor open samenwerking met ondernemers en andere partners, met veel ruimte voor hun ideeën en initiatieven. Wij voeren activiteiten en projecten (gezamenlijk) uit die de doelstellingen ondersteunen. Daarmee stimuleren we economie en werkgelegenheid.

Niet alleen vanuit het programma economie werken we hieraan, juist de samenhang tussen de programma's is van groot belang. Gezamenlijk streven we naar een gezond, groen en gelukkig Groningen.

Lasten, baten en saldo

Lasten

€ 27.355

47,1 %

Baten

€ 10.968

51,7 %

ga terug
Deze pagina is gebouwd op 06/29/2020 16:45:58 met de export van 06/29/2020 16:41:48