Overzichten

2. Subsidies en inkomensoverdrachten

Nr

Deelprogramma

Primitieve
 begroting

Actuele
 begroting

Rekening
 2019

01.1

 Werk en activering 

5.164

7.506

7.728

01.2

 Inkomen en armoedeverlichting 

176.738

176.357

177.785

02.1

 Groningen Kennisstad 

791

1.041

1.461

02.2

 Aantrekkelijke stad 

1.393

1.487

1.402

02.3

 Bedrijvige stad 

500

500

412

02.4

 Overig econ en werkgelegenheid 

4.389

5.069

4.691

03.1

 Onderwijskansen 

8.044

10.229

8.294

03.2

 Voorkomen schooluitval 

1.641

1.641

1.586

04.1

 Sociaal klimaat 

19.255

19.446

18.730

04.2

 Passende ondersteuning en zorg 

206.709

236.214

237.655

05.1

 Sportieve infrastructuur 

1.349

1.379

1.287

05.2

 Jeugd in Beweging en Ruim Baan 

1.483

2.249

1.853

06.1

 Culturele infrastructuur 

10.726

12.063

11.982

06.2

 Deelname aan cultuur 

16.395

16.286

16.284

07.1

 Fiets 

0

0

3

07.2

 Openbaar vervoer 

165

165

168

07.3

 Auto 

0

0

0

07.4

 Parkeren 

50

49

46

07.5

 Verkeersveiligheid 

0

0

92

07.6

 Overig verkeer 

8

8

114

08.1

 Gezinnen 

291

291

6

08.2

 Jongerenhuisvesting 

0

0

84

08.3

 Wonen en zorg 

31

31

5

08.4

 Kwaliteit woningvoorraad 

0

7.275

3.630

08.5

 Betaalbaarheid en beschikbaarheid

0

0

0

08.6

 Cultuurhistorie en archeologie 

124

125

173

08.7

 Overig wonen 

103

103

350

09.1

 Onderhoud & Beheer Openbare Ruimte 

330

782

1.279

09.2

 Afvalinzameling en -verwerking 

4.310

4.310

4.498

10.1

 Veilige woon- en leefomgeving 

27

89

562

10.2

 Jeugd en veiligheid 

0

92

91

10.3

 Integriteit en veiligheid 

0

0

25

10.4

 Fysieke veiligheid 

18.211

18.211

18.319

11.1

 Publieke dienstverlening 

1.023

6.713

7.224

11.2

 Communicatie met de burger 

0

0

14

12.1

 College en Raad 

760

744

701

12.2

 Gebiedsgericht werken 

956

2.905

1.808

13.1

 Algemene inkomsten en post onvoorzien 

80

1.395

1.399

14.1

Overhead en ondersteuning. organisatie

218

130

408

 Hulpkostenplaatsen

2.131

1.010

0

Totaal subsidies en inkomensoverdrachten

483.395

535.895

532.149

ga terug
Deze pagina is gebouwd op 06/29/2020 16:45:58 met de export van 06/29/2020 16:41:48