Paragrafen

Paragraaf 6: Verbonden partijen

Overzicht verbonden partijen

Onderstaande tabellen geven een overzicht van waar de beleidsmatige informatie per verbonden partij beschikbaar is.

Gemeenschappelijke regelingen

 Hoofdprogramma

Eems Dollar Regio (EDR)

2. Economie & Werkgelegenheid

Omgevingsdienst Groningen

2. Economie & Werkgelegenheid

Centrumregeling Beschermd Wonen Groningen

4. Welzijn, Gezondheid, Zorg

PG & Z (RIGG/ GGD)

4. Welzijn, Gezondheid, Zorg

Publiek vervoer Groningen Drenthe

4. Welzijn, Gezondheid, Zorg

Meerschap Paterswolde

9. Onderhoud en Beheer Openbare Ruimte

Groninger Archieven

6. Cultuur

OV-bureau Groningen Drenthe

7. Verkeer

ARCG

9. Onderhoud en Beheer Openbare Ruimte

Veiligheidsregio

10. Veiligheid

Noordelijk Belastingkantoor

11. Dienstverlening

Vennootschappen en coöperaties

Hoofdprogramma

Thermiek BV

1. Werk en Inkomen

Groningen Airport Eelde NV

2. Economie & Werkgelegenheid

Euroborg NV.

2. Economie & Werkgelegenheid

Waterbedrijf NV

2. Economie & Werkgelegenheid

Enexis Holding/Belang elektriciteitsproductie EPZ

2. Economie & Werkgelegenheid

Community Network Noord-Nederland BV

2. Economie & Werkgelegenheid

WarmteStad Holding BV

2.Economie & werkgelegenheid

MartiniPlaza BV

6. Cultuur

GEMM CV en BV (Meerstad)

8. Wonen

Dilgt Hemmen Essen B.V.

8. Wonen

BNG NV

13. Algemene Inkomsten en Post Onvoorzien

Groninger Monumentenfonds

8. Wonen

Stichtingen

Hoofdprogramma

WeerWerk Groningen

1. Werk en Inkomen

SIG

2. Economie & Werkgelegenheid

Ondernemers-trefpunt

2. Economie & Werkgelegenheid

Stichting Commanditair Kapitaal Haren Noord

8. Wonen

Sociaal Fonds Groningen

14. Algemene Ondersteuning

Overig

Hoofdprogramma

Vereniging van gemeenten aandeelhouders Essent
Noord-Nederland (VEGANN)

2. Economie & Werkgelegenheid

Vereniging van Groninger gemeenten

12.College en Raad en gebiedsgericht werken

ga terug
Deze pagina is gebouwd op 06/29/2020 16:45:58 met de export van 06/29/2020 16:41:48