Paragrafen

Paragraaf 7: Grondbeleid

Inleiding
Het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) verplicht gemeenten om in de begroting en in de jaarrekening een paragraaf over het grondbeleid op te nemen. Hierin komt aan bod hoe de gemeente het grondbeleid inzet om de bestuurlijke doelen te bereiken.
Jaarlijks op peildatum 1 januari worden alle grondcomplexen herijkt. In deze herijking wordt teruggekeken op het afgelopen jaar en vooruitgekeken naar de komende jaren.

ga terug
Deze pagina is gebouwd op 06/29/2020 16:45:58 met de export van 06/29/2020 16:41:48