Overzichten

5. Investeringen

Omschrijving
(Bedragen x 1 duizend euro)

Tijds
planning

 Kredieten voorgaande jaren

 Realisatie Voorgaande jaren

 Restant
krediet

 In 2019 nieuw gevoteerd krediet

 Realisatie in 2019

indien gereed onder
schrijding/
over
schrijding
 invullen

 Overboeking restant naar 2020

1e inricht. gymzaal Rummerinkhof 2018

2018-2019

53

0

53

23

30

1e inricht.Peter Petersen school 2018

2018-2019

15

0

15

0

15

1e inrichting 12e t/m 15e groep Brinkschool

2019-2020

0

29

29

0

1e inrichting de Borg

2019-2020

0

15

0

15

1e inrichting Peter Petersen S

2018-2019

14

0

14

0

14

30km Maatregelen Emmalaan

208

198

10

30

-20

aankoop van der Hoopstraat 3

2016-2017

1.140

1.066

74

0

74

Aanp. brandpreventie gemeent. geb.

2018-2019

85

70

15

0

15

Afstandsbediening bruggen

2013-2015

1.304

1.205

99

0

99

0

Basiscope van ARZ prijspeil 2017

2018-2019

39.800

7.510

32.290

4.561

27.729

Bessemoerstrook

2014-2016

3.116

2.006

1.110

8

1.102

Bestemmingsplan Raadhuisplein

2019-2020

250

73

177

Beter benutten - fietsparkeren stad Groningen

2013-2015

995

917

78

0

78

0

Bijdrage voor herbouw van de sportaccommodatie Het Noorden

2018-2018

1.057

49

1.008

867

142

Binnenstadvisie Bestemming Binnenstad /herinr. binnenstad west 

2016-2018

18.834

8.067

10.767

2.897

7.870

Borgmanschool Ebbingekwartier:

2007-2020

7.114

714

6.400

625

4.359

0

2.666

Bouwenvelop Alo-Locatie

2018-2019

285

102

183

450

405

228

Brinkschool aanpassingen infra 2018

2018-2019

1.020

0

1.020

0

1.020

Bruggen en kunstwerken

37

37

37

Constructiefout gasbetondak Annie MG Smit

2014-2016

195

0

195

0

195

Constructiefout gasbetondak Vuurtoren

2014-2016

177

0

177

0

177

Cultuurtechnische renov. zwembad de Papiermolen

2017-2017

30

0

30

22

8

0

CV regelaar vervangen dh De Groenenberg

2018-2019

8

0

8

0

8

Damsterdiepgarage

2005-2015

41.482

40.964

518

20

498

De Borg (omz.tijd.huisvesting

2018-2019

1.168

19

1.149

300

849

De Vuurtoren - Extra krediet agv gestegen bouwkosten

2019-2019

246

246

0

246

Driebond Meeroevers

2018-2019

1.862

0

1.862

11

1.851

Energiebesparende maatregelen scholen PO

2019-2020

0

126

0

126

Energiebesparende maatregelen sc

2018-2019

126

27

99

0

99

Extra sneltrein Groningen-Leeuwarden

2015-2015

50

0

50

0

50

0

Fietsbewegwijzering en herkenbaarheid doorfiets rtoutes

2019-2020

275

1

274

Fietsbrug Borgsloot

2019-2020

200

201

-1

0

Fietsoversteek Hoornsedijk

2018-2019

180

9

171

120

69

222

Fietspad De Verbetering Hoogkerk II

2019-2020

300

112

188

Fietspad Noordwillemskanaal Assen - Groningen

2018-2019

686

0

686

0

686

Fietsstrategie(Fietspad Helperzoom, Midscheeps, Slimme route Hoofdstation)

2016-2016

3.700

2.656

1.044

1.200

386

1.858

Fietstunnel Papiermolen

2017-2018

4.000

0

4.000

0

4.000

Gebiedsontwikkeling Reitdiepzone  (+fietspad)

2018-2019

0

309

-309

709

350

50

Gravenburg Capaciteitsuitbreiding Gymzaal 

2014-2016

1.020

0

1.020

1.020

Gresco integrale aanpak 24 gebouwen

2017-2018

1.725

0

1.725

596

439

1.882

Gresco Jaarkrediet

2015-2016

4.973

3.100

1.873

191

1.682

Gresco-Energie Stadsschouwburg

2015-2015

141

0

141

0

141

Gresco-isoleren appendages

2015-2015

71

0

71

0

71

Gresco-led verlichting Electronstraat

2015-2015

50

0

50

0

50

Groningse schoolvereniging (GSV) - OLP/Meubilair

2019-2019

15

15

15

0

Groningse schoolvereniging (GSV) - Voorbereidingskrediet

2019-2019

51

51

51

0

Groot onderh.gymzaal Rummerinkhof 2018

2018-2019

495

0

495

0

495

Grootschalige versterking

400

400

0

400

Gymzaal BAM Haren

2015-2018

945

730

215

0

216

-1

0

Gymzaal Gomaruscollege

2015-2015

456

120

336

106

457

-15

0

Gymzaal Muntinghlaan (rb 30/9/15)+ Herstel Parcival College

2015-2017

827

611

216

0

144

72

0

Haalbaarheidsonderzoek Brinkschool 2017

2017-2019

21

19

2

0

2

Harenerhof

2018-2019

209

83

126

43

0

83

Herbestemminggebouw Reggestraat 1 (rb 30/9/15)

2015-2015

475

424

51

-424

475

0

Herewegviaduct

2011-2018

1.505

98

1.407

0

1.407

0

Herhuisvesting ivm verkoop Gotenburgweg 46

2016-2016

2.807

2.578

229

0

229

Herinrichting Koopmansplein

452

452

0

452

Herinrichting Stadspark

2006-2015

3.454

3.447

7

0

7

0

Herinrichting Vestdijklaan

2019-2020

738

0

738

Herinrichting/sanering Boterdiep/Bloemstraat

2014-2015

3.023

2.674

349

34

315

herrinrichting van Lenneplaan

2016-2017

450

490

-40

40

0

0

Herstel constructie dak Karrepad

2018-2018

16

0

16

0

16

0

Herstel constructie Reitdiep College

2017-2017

305

0

305

0

305

Herstel constructie vloer Gomarus College

2018-2018

218

0

218

0

218

Herziene exploitatiebegroting Paddepoel Zuidoost, grijs en groen

2016-2018

5.589

627

4.962

272

4.690

HOV-as west paterswoldseweg/ koeriersterweg

2008-2020

14.517

13.222

1.295

700

595

HUB Haren 

2018-2019

650

0

650

650

0

Huisvesting NDE Stadspark

2018-2019

450

42

408

385

23

0

Huisvesting Noordelijk belastingkantoor Trompsingel

2017-2017

1.151

1.117

34

0

34

0

ICT WIJ Teams

2016-2017

151

80

71

0

71

0

Indexering diverse investeringen

2018-2018

245

0

245

-245

0

0

Ingebruikname extra lokaal St Michael

2018-2018

52

0

52

0

52

Installatie kantine

2013-2015

158

0

158

0

158

investering

krediet

Joseph Haydnschool - OLP/Meubilair

2019-2019

44

44

44

0

Kinderopvang in Vensterschool Oosterparkwijk

2019-2020

1.350

0

1.350

Kleine verkeersmaatregelen 2008/2009/2010/2011

2009-2015

985

979

6

0

6

Klimaatadaptie Paddepoel

2019-2020

1.246

359

887

Kompas - OLP/Meubilair

2019-2019

20

20

20

0

Kruispunt Wilhelminakade- Prinsesseweg

2016-2018

565

519

46

0

46

0

Kunst

2013-2015

100

55

45

0

45

Kunstgras Velocitas veld 2

2019-2020

640

640

620

20

Kunstgras Coendersborg veld 2

2019-2020

594

594

464

130

Kunstgras Kardinge veld 3

2019-2020

612

612

570

42

Kunstgras Lewenborg veld 1

2019-2020

1.416

1.416

1.037

379

Kunstgras Stadspark veld 1

2019-2020

711

711

612

99

Kunstgras Verbetering veld 2

2019-2020

570

570

466

104

Kwaliteitsimpuls P&R

2015-2017

1.825

1.379

446

403

43

LTC Hoogkerk tennisbaan 20 jr.

2017-2017

192

197

-5

5

0

0

0

Maartencollege (gebouw en gym.

2018-2019

3.648

9

3.639

0

3.639

Maatregelen Atoomweg - Hoendiep

2018-2019

150

199

-49

49

2

-2

Maatregelen verkeersveiligheid 2016

2016-2017

171

77

94

3

91

Maatregelen verkeersveiligheid 2018

2018-2019

147

147

147

Martinitoren

2018-2019

280

252

28

28

0

Meander - OLP/Meubilair

2019-2019

15

15

15

0

Meerstad Groene Wei  Tersluis School

2018-2019

9.151

0

9.151

18

9.133

MFA De Weijert

2013-2019

11.670

568

11.102

0

1.211

0

9.891

Montessori Lyceum Groningen - Extra krediet agv gestegen bouwkosten

2019-2019

445

445

0

445

Montessori Vaklyceum Groningen - Vervanging semi permanente lokalen

2019-2019

1.600

1.600

0

1.600

Nassauschool - OLP/Meubilair

2019-2019

29

29

29

0

Netwerkanalyse auto-/fietsmaatregelen Groningen-Assen

2014-2015

7.108

3.925

3.183

0

223

0

2.960

Netwerkanalyse HOV-maatregelen  Groningen-Assen

2013-2017

14.705

9.072

5.633

1.052

4.581

Nieuwbouw Kindcentrum Ten Boer

2018-2020

13.173

412

12.761

1.889

10.872

Nieuwbouw Kunstwerf

2017-2017

6.416

172

6.244

2.664

3.580

Nieuwbouw Villa B

2017-2017

75

75

63

12

Nieuwe St. Nicolaasschool

2018-2019

5.020

4.952

67

0

0

67

0

Onderdoorgang Eemsgolaan

2015-2016

4.950

3.936

1.014

-145

1.159

Ondertunneling Paterswoldseweg en aanverwante werkzaamheden (ESGL)

2018-2019

12.200

0

12.200

18.363

-6.163

Onderwijshuisvesting: Fris en duurzaam

2016-2016

918

746

172

-68

240

0

Onderwijshuisvesting: Oosterhogebrugschool

2016-2016

51

0

51

0

51

Ontsluitingsweg Helperplein/Van Imhoffstraat

2014-2015

116

0

116

0

116

0

Oostelijke Ringweg

2013-2016

1.258

9

1.249

0

0

1.249

0

OV-as busstation-CS

2006-2015

2.700

2.178

522

0

522

0

P+R Reitdiep

2014-2017

4.367

4.096

271

0

271

Parkeerautomaten Oranjebuurt/Noorderplantsoenbuurt

2014-2015

290

0

290

0

290

Parkeermaatregel Oosterparkwijk en De Hoogte

2017-2017

238

27

211

0

211

Parkeermaatregelen Helperplein en verl.Hereweg

2018-2019

90

38

52

0

52

Parkeermaatregelen Oosterparkwijk Bloemenbuurt-Noord en de Velden e.o.

2019-2020

35

30

5

Parkeermaatregelen Selwerd Zuid 

2019-2020

34

28

6

Parkeermaatregelen Tuinwijk, Helpman -Oost etc

2017-2018

300

155

145

0

145

Parkeermanagementapparatuur Boterdiep, Circus + Euroborg P1

2017-2017

1.050

423

627

-393

1.020

Parkeermanagementapparatuur Forum

2017-2017

500

0

500

0

500

Paslezers WIJ Teams

2016-2017

760

394

366

0

366

Plan van  aanpak Oosterpoort- OPSB 

2018-2018

3.344

1.596

1.748

874

874

Reconstr. Kruisp.Regatta/Damsterdiep

2009-2015

200

139

61

0

61

0

Reconstructie kruising Noordelijke Ringweg - Noordzeebrug

2006-2016

4.732

4.711

21

0

21

0

Reconstructie Lageweg

525

525

500

25

0

Reconstructie Noordelijk-Westelijke Ringweg- Reitdiepplein

2006-2016

1.995

1.994

1

0

1

0

Rehabilitaties wegen 2017

375

110

265

60

205

Rehabilitaties wegen 2018

305

305

0

305

Reitdiep College loc. Leon van Gelder - Herstel constructiefouten

2019-2019

350

350

0

350

Reitdiepcollege:

2010-2015

2.632

2.582

50

0

0

50

0

Renovatie Brinkschool 2018

2018-2019

4.036

0

4.036

0

4.036

Renovatie diverse natuurgrasvelden en infrastructuur

2018-2018

131

0

131

0

62

69

Renovatie Mozaiek

2019-2020

0

365

0

365

Renovatie Simon van Hasseltschool

2017-2018

2.500

522

1.978

1.926

52

Reservering prijspeil en PM-posten IHP

2019-2020

0

2.389

0

2.389

Reservering prijspeil-PM poste

2018-2019

531

0

531

0

531

Revitalisering Stadhuis

2017-2020

1.775

911

864

14.299

755

14.408

Riool Schipsloot 2018

55

38

17

11

6

0

Rioolwerkzaamheden + Rioolpompen- en gemalen 2017

1.121

1.053

69

1

68

Rioolwerkzaamheden + Rioolpompen- en gemalen 2018

1.100

42

1.058

0

448

610

Routine 2014

2014-2015

1.000

303

697

0

697

Routine investeringen  2018

2018-2018

496

183

313

313

0

Routine investeringen 2015 (GWS)

2015-2016

150

35

115

0

115

Routine investeringen 2016

2016-2016

1.490

930

560

0

560

routine investeringen 2017

2017-2017

10.526

3.700

6.826

3.446

25

3.355

routine investeringen 2018

2018-2018

7.754

2.086

5.668

4.096

0

1.572

routine investeringen 2018 Haren

1.025

183

842

180

662

routine investeringen 2018 Huisvesting

2018-2018

1.077

300

777

0

777

routine investeringen 2018 I&A

2018-2018

364

164

200

75

125

routine investeringen 2018 Ten Boer

130

32

99

0

99

routine investeringen 2019

2019-2019

9.631

2.406

7.225

routine investeringen 2019 Haren

0

190

146

44

Samenwerkingsschool Meeroevers - OLP/Meubilair

2019-2019

21

21

21

0

Samenwerkingsschool Meeroevers - Voorbereidingskrediet 

2019-2019

51

51

51

0

Sanering riolering 2014-2018

2014-2018

46.800

31.015

15.785

7.586

8.199

Sanering riolering 2019

2019-2021

5.516

3.170

2.346

Schultingaweg

164

160

4

0

4

0

SPRZ Groningen Spoorzone Fiets

2016-2017

29.360

0

29.360

6.217

23.143

SPRZ Korte bus onderdoorgang + fietsplekken +taxiplekken

2016-2018

2.220

0

2.220

0

2.220

SPRZ Mooi extra post NL locatie

2016-2017

14.900

1.964

12.936

470

12.466

SPRZ Openbaar Vervoer: stationsgebied/knoop Groningen

2013-2015

0

0

0

0

0

SPRZ Plankosten Stationsgebied Groningen

2008-2018

5.891

5.891

0

0

0

SPRZ Scope uitbouw + indexering

2018-2019

2.650

0

2.650

0

2.650

SPRZ Verplaatsen Busstation 

2016-2018

2.350

0

2.350

0

2.350

SPRZ voorbereidingskrediet gebiedsontwikkeling Stationsgebied-Zuid

2019-2020

1.300

155

1.145

St. Michaëlschool - OLP/Meubilair

2019-2019

558

558

0

558

Suikerunie

2016-2019

2.547

2.282

265

265

0

TB Dorpsentree Sint Annen

150

26

124

98

26

TB Inv. Openb Verlichting

100

75

25

0

25

TB San RIO 2016+2017

365

234

131

22

109

TB Sanering riolering 2018

215

1

214

0

214

Toegankelijkheid bushaltes

2011-2015

3.061

2.773

288

57

231

Toekomstvisie A-Kwartier

2016-2018

3.401

1.052

2.349

383

1.966

Topsport Zorgcentrum herinrichting parkeerterrein

2016-2017

92

0

92

0

92

totaal Eemskanaalzone

….-2017

89.634

70.461

19.173

0

876

0

18.297

totaal Grote Markt

..-2019

228.794

175.847

52.947

3.543

19.207

0

37.283

totaal Winschoterdiep/Eemskanaal

….-2018

31.344

27.580

3.764

0

299

3.465

Transferium Hoogkerk

2006-2015

19.677

15.036

4.641

1.100

3.541

Tunnel Paterswoldseweg

500

496

4

0

4

Tunnel/Plein Stationsgebied Haren

2018-2019

2.451

2.092

359

8.466

2.443

6.382

Uitbreiding  capaciteit Zernike college

2014-2016

1.632

0

1.632

41

0

1.673

Uitbreiding  Vuurtoren

2014-2016

598

0

598

98

0

696

uitbreiding basisschool Meeroevers

2017-2017

842

768

74

14

60

0

Uitbreiding en inrichting AMG Smidtschool

2009-2015

136

81

55

0

55

Uitbreiding fietsenstallingrn P+R terreinen

2019-2020

200

1

199

Uitbreiding Peter Petersen school 2018

2018-2019

717

0

717

0

717

Uitbreiding St. Michaelschool

2017-2017

51

0

51

0

51

Uitbreiding Starter 1 

2017-2017

134

0

134

0

134

Uitbreiding Starter 2

2004-2015

3.519

2.934

585

0

585

0

Uitbreiding Van Lenneplaan

2017-2017

105

0

105

0

105

Uitvoeringsprogramma wijkvernieuwing 

2019-2020

4.500

140

4.360

UT Delfiahaven Hoogkerk

2020-2021

0

0

0

29

-29

Vastellingvoorkeurstracé fietsroute spoorlijn Groningen - Sauwerd

2018-2019

500

348

152

3.500

134

3.518

Vensterschool Borgmanschool Oosterparkwijk:

2015-2019

6.705

0

6.705

0

3

6.702

Verbouwing Kreupelstraat

2018-2019

580

0

580

0

580

Verbouwing Radesingel

2017-2020

500

500

381

119

Verbreding fietspad Lintdal

2018-2019

100

84

16

0

16

Verduurzaming openbare verlichting Led armaturen 2019

2019-2021

3.200

7

3.193

Verkenning Station Hoogkerk

2016-2018

50

31

19

20

-1

Verleggen riolereing aanpak ringweg Zuid

2016-2017

20.000

15.408

4.592

216

4.376

Verlengde verkenning Zuidelijke Ringqweg

2008-2020

3.003

2.803

200

0

200

Verlichting Stadsweg

45

19

27

0

27

Verv.invest. Bessemoerstraat van Liefland

2013-2015

310

155

155

0

155

Vervangen armaturen + lichtmasten 2018

250

192

58

0

46

12

Vervangen camera's/recorder parkeergarage

2018-2019

12

0

12

0

12

Vervangen server

170

169

1

0

1

Vervangende nieuwbouw Hart de Ruyter

2013-2015

1.124

804

320

0

320

0

Vervanging Cipers

2009-2015

171

7

164

0

164

Vervanging diverse gemalen en pompen diverse sportaccommodaties

2018-2018

50

0

50

44

6

Vervanging douchepanelen diverse sportaccommodaties

2018-2018

75

29

46

-29

75

0

Vervanging gele stenen binnenstad

2018-2019

2.300

495

1.805

1.215

590

Vervanging kunstgrasveld Spp Kardinge

2015-2016

300

45

255

-45

300

0

Vervanging mobiele telefoons

2018-2018

855

770

85

85

0

vervanging parkeerautomaten Haren

2019-2020

120

96

24

Vervanging regeltechniek ivm realisatie gebouwenbeheerssysteem

2018-2018

100

25

75

-25

100

0

Vervanging speeltoestellen 2017

7

0

7

0

7

Vervanging vaste inrichting raadhuis 2019

2019-2020

0

40

0

40

Vervangingsinvesteringen 2019

2019-2019

0

0

0

2.204

1.107

1.097

Vervangingsinvesteringen bedrijfsmiddelen

2018-2018

661

291

370

230

140

Vervangingsinvesteringen openbare ruimte 2012-2018

2012-2018

31.378

24.449

6.929

4.731

2.198

Vervangingsinvesteringen openbare ruimte 2019

2019-2021

6.813

0

6.813

Vervangings betaalterminals parkeerautomaten

2018-2019

520

501

19

0

19

Vervolg maatregelen Paddepoel/Selwerd

2018-2019

1.000

0

1.000

198

802

VIP 2016 extra kk spp Corpus den Hoorn

2016-2016

600

193

407

239

168

Voorbereiding Tamarisk

2008-2015

26

0

26

0

26

Voorbereidingskrediet 2020

2019-2020

122

122

46

76

Voorbereidingskrediet Dudok aan het Diep

2019-2020

400

129

271

Voorbereidingskrediet Fietsenstalling Grote Markt

2019-2020

200

24

176

voorbereidingskrediet huisvesting Iederz

2018-2019

400

36

364

163

201

voorbereidingskrediet Onderwijshuisvesting Rummerinkhof Haren/herhuisvesting obs Brinkschool en Peter Petersenschool Haren

2019-2019

0

1.139

94

1.045

Voorbereidingskrediet Papiermolen

2016-2016

2.661

2.085

576

125

451

Voorbereidingskrediet Sporthal Europapark

2014-2015

15.550

14.780

770

552

218

Voorbereidingskrediet vervanging sportvelden 2019

2018-2019

68

55

13

12

1

0

Vrije School, Widar - School heeft recht op 1.981 m2. Toekennen 569m2

2019-2019

79

79

79

0

Zernikelaan (voorheen onderdeel van krediet GREX Zernike)

2018-2019

15.154

1.743

13.411

2.700

10.711

Zonneweide Vierverlaten

2016-2017

2.426

2.108

318

318

0

Eindtotaal

      940.519

      560.123

      380.396

         76.407

      117.667

           6.828

  332.308

ga terug
Deze pagina is gebouwd op 06/29/2020 16:45:58 met de export van 06/29/2020 16:41:48