Bestuur

College van Burgemeester en Wethouders

College van Burgemeester en Wethouders

Burgemeester Koen Schuiling (VVD)

Algemene Zaken, Openbare Orde & Veiligheid, Externe Betrekkingen & Stedenbanden, Regionale Samenwerking, GAE, DIV, Regionaal Historisch Centrum Groninger Archieven, Coördinatie Akkoord van Groningen, Stadstoezicht, Media, Versterking & Herstel,  voorz. stuurgroep revitalisatie stadhuis, harmonisatie na herindeling.

Glimina Chakor (GroenLinks)
Wijkwethouder Zuid
Stadsbeheer & Reiniging, Groen & Klimaatadaptatie, Duurzaamheid & Circulaire Economie, Inkoop, Integratie & emancipatie, Laaggeletterdheid, Toegankelijkheid, Evenementen

Isabella Diks(GroenLinks)
Wijkwethouder Oost
Coördinatie sociaal domein, Zorg & Veiligheid, Jeugd & Jeugdhulp, Volksgezondheid, Inkomen & Schulden

.

Philip Broeksma (GroenLinks)
Dorpswethouder Haren
Verkeer & Vervoer, Energietransitie, Digitale Innovatie & ICT

Roeland van der Schaaf (PvdA)
Wijkwethouder Centrum
Ruimtelijke Ontwikkeling, Wonen, Wijkvernieuwing, Versterking & Herstel, Grondzaken, Maatschappelijk Vastgoed, Revitalisering Stadhuis

Carine Bloemhoff (PvdA)

Wijkwethouder Oude Wijken
Onderwijs en Passend Onderwijs, Werk & Participatie, Arbeidsmarktbeleid, Sociaal ondernemen, Accommodatiebeleid

.

Paul de Rook (D66)
Wijkwethouder West
Financiën, P&O, Publieke Dienstverlening, Economie en innovatie, Marktwezen, Internationale handel en samenwerking, Toerisme en recreatie, Cultuur, Gebiedsgericht werken en democratische vernieuwing.

Inge Jongman (ChristenUnie)

Dorpswethouder Ten Boer
Zorg & Welzijn, Dorpenbeleid, Landbouw, Natuur, Ecologie & Dierenwelzijn, Sport, , Beschermd Wonen & Opvang

Christien Bronda
Gemeentesecretaris

ga terug
Deze pagina is gebouwd op 06/29/2020 16:45:58 met de export van 06/29/2020 16:41:48