Overzichten

9. Samenwerkingsverbanden

Omschrijving
middelen
(bedrag x 1,000 euro)

Beschikbaar in 2019

Ingezet in 2019

Beschikbaar voor 2020
 via resultaatbestemming

Akkoord van Groningen

1.471

1.303

168

Maatschappelijke opvang

17.787

16.254

1.533

Vrouwenopvang

5.008

4.994

14

Verhoogde Asielinstroom

1.300

261

1.039

Actie centrum voor Veiligheid en Zorg

1.103

967

136

Beschermd Wonen

74.151

74.151

0

Uitvoering 1000-banenplan

3.119

815

2.304

Werk in Zicht algemeen

3.982

3.849

133

Perspectief op werk

1.000

219

781

Verlenging impuls regionale samenwerking GGZ

30

0

30

Transformatie Sociaal Domein Jeugd

2.442

357

2.085

Actieprogramma dak- en thuisloze jongeren

93

0

93

ga terug
Deze pagina is gebouwd op 06/29/2020 16:45:58 met de export van 06/29/2020 16:41:48