Overzichten

13. Kapitaallasten

Immateriële vaste activa
(bedragen x 1.000 euro)

Afschrijving
 2019

Rente
 2019

Schouwburg

44

9

Totaal  materiële vaste activa

44

9

Materiële vaste activa
(bedragen x 1.000 euro)

Afschrijving
 2019

Rente
 2019

Gronden en terreinen

1

2.563

Woonruimten

0

0

Bedrijfsgebouwen

11.650

10.150

Grond, weg & waterbouwkundige werken

5.471

4.236

Vervoersmiddelen

1.657

185

Machines, apparaten en installaties

3.470

337

Totaal overige materiële vaste activa 

                   15.262

8.223

Totaal  materiële vaste activa

37.511

25.694

Financiële vaste activa
(bedragen x 1.000 euro)

Aflossing
 2019

Rente
 2019

Totaal woningbouwleningen

15.340

3.316

Totaal deelnemingen

9.999

9.276

Overige verbonden partijen

100

11

Overige langlopende leningen

2.848

170

Totaal  financiële vaste activa

28.287

12.773

ga terug
Deze pagina is gebouwd op 06/29/2020 16:45:58 met de export van 06/29/2020 16:41:48