Algemeen

Kerngegevens

De peildatum van alle kerngegevens is 31 december van het betreffende jaar. Een streepje betekent dat het betreffende cijfer nog niet bekend is.

Inwoners

Rekening
2017

Begroting
2018

Begroting
2019

Rekening
2019

Sociaal

Aantal inwoners

227.545

229.899

230.565 

231.299

Jongeren (0 t/m 19 jaar) 

19,2%

19,1%

19,1% 

18,8%

Middengroep (20 t/m 64 jaar)

67,1%

66,4%

66,4% 

66,8%

Ouderen (65 jaar en ouder)

13,7%

14,4%

14,4% 

14,4%

Ruimtelijke kerngegevens 

Rekening
2017

Begroting
2018

Begroting
2019

Rekening
2019

Oppervlakte gemeente (in ha)

19.792

19.793

19.793 

19.793

% binnenwater

6,1%

6,4%

6,2% 

6,2%

% Functiemenging*

57,9%

57,8%

57,8%

-

Lengte van de wegen (km)

799

829

829

829

Woningvoorraad

Rekening
2017

Begroting
2018

Begroting
2019

Rekening
2019

Aantal woningen

112.952

112.923

114.733 

114.733

% Huurwoningen

57,7%

57,4%

58,5% 

58,1%

% koopwoningen

41,4%

41,7%

41,5% 

41,9%

Gemiddelde WOZ-waarde (euro's)

166.000

178.000

191.400 

Financieel in euro's

Begroting
2019

Rekening
2019

Totaal lasten

1.093.562.000

1.098.670.000

Rekeningresultaat

42.236.000

Omvang algemene egalisatiereserve (AER)

30.471.000 

29.031.000

Ratio weerstandsvermogen

105% 

Inkomsten gemeentefonds

528.547.000 

554.703.000

Opbrengst belastingen (totaal)

94.632.000 

97.830.000

Opbrengst onroerendezaakbelasting (OZB)

79.053.000 

81.042.000

Opbrengst roerende zaakbelasting (RZB)

78.000 

119.000

Opbrengst hondenbelasting

999.000 

997.000

Opbrengst logiesbelasting

1.676.000 

2.003.000

Opbrengst precariobelasting

706.000 

1.211.000

Opbrengst parkeerbelasting

11.414.000 

12.438.000

ga terug
Deze pagina is gebouwd op 06/29/2020 16:45:58 met de export van 06/29/2020 16:41:48