Overzichten

11. Overzicht meerjarige exploitatieprojecten

Omschrijving project
(Bedrag x 1,000 euro)

Tijdsplanning
project

Totaal beschikbaar budget

Realisatie
voorgaande jaren

Budget 2019

Realisatie
2019

Vrijval 2019

Resultaat
bestemming 2019

Budget
resterende looptijd

Herindeling gemeente Groningen, Haren, Ten Boer

2017-2022

9.578

1.945

1.956

3.472

0

-1.516

4.161

Heerdenaanpak

2016-2020

1.655

526

0

0

1.129

Pilot Project Coöperatieve Wijkraad

2017-2020

200

23

88

-88

89

Accommodatieontwikkeling Oosterparkwijk

2016-2022

500

180

89

-89

231

Project verbeterprogramma administratieve beheersing

2018-2020

850

815

35

35

0

0

Uitvoeringsprogramma Bodem en Ondergrond

2016-2020

4.000

2.237

1.481

1.000

481

481

Implementatie Omgevingswet

2016-2021

3.237

1.362

837

311

526

1.564

Budget Knoop Groningen

2016-2024

14.900

5.500

0

9.400

Nieuwe huisvesting de Oosterpoort

2019-2020

520

160

660

70

590

290

Lump sum aardbevingen

2018-2023

2.367

0

2.367

1.503

864

864

Centrum visie Haren

2018-2020

99

0

99

7

92

92

Fonds Dijkpark

2018-2020

128

0

128

2

126

126

Revitalisering Stadhuis

2018-2021

2.394

37

1.003

762

241

1.595

Virtueel Groningen

2019-2023

3.740

0

990

725

265

3.015

Outsourcing ICT

2016-2022

15.000

1.501

9.801

5.331

4.470

8.168

Vernieuwing Applicaties Sociaal Domein

2019-2022

2.229

0

241

63

178

2.166

Programma transitie DIV

2019-2022

7.500

0

1.119

791

328

6.709

DOIB - transitie DIV

2019-2022

1.600

0

600

286

314

1.314

Bijstand op Maat

2017-2020

928

844

514

452

62

-368

ga terug
Deze pagina is gebouwd op 06/29/2020 16:45:58 met de export van 06/29/2020 16:41:48