Overzichten

1. Jaarrekening op taakveld

Baten en Lasten
(Bedragen x 1.000 euro)

Primitieve begroting

Actuele begroting

Rekening

01 Bestuur

9.733

8.852

10.729

Lasten

9.737

8.856

10.992

Baten

4

4

263

010 Mutaties reserves

-59.359

-71.838

-71.838

Lasten

22.426

35.515

35.515

Baten

81.784

107.353

107.353

02 Burgerzaken

5.690

5.665

5.673

Lasten

8.771

8.967

9.227

Baten

3.081

3.303

3.554

03 Beheer overige gebouwen en gro

-524

-524

-380

Lasten

44

44

-335

Baten

567

567

46

04 Overhead

112.129

114.258

110.977

Lasten

125.104

127.885

125.622

Baten

12.974

13.626

14.645

05 Treasury

-4.324

-4.324

-5.057

Lasten

38.946

38.946

11.048

Baten

43.270

43.270

16.105

061 OZB woningen

-34.744

-34.733

-36.561

Lasten

1.486

1.509

1.520

Baten

36.230

36.241

38.081

062 OZB- niet woningen

-37.667

-37.934

-38.227

Lasten

5.178

4.921

4.770

Baten

42.846

42.855

42.996

063 Parkeerbelasting

-6.570

-6.827

-7.652

Lasten

5.077

4.997

4.787

Baten

11.647

11.824

12.439

064 Belastingen Overig

-642

-600

-1.054

Lasten

1.145

1.189

1.209

Baten

1.786

1.789

2.263

07 Algemene uitkering en overige

-528.547

-554.231

-554.703

Baten

528.547

554.231

554.703

08 Overige baten en lasten

5.993

5.836

156

Lasten

11.402

11.153

4.658

Baten

5.409

5.316

4.502

11 Crisisbeheersing en Brandweer

18.220

18.220

18.319

Lasten

18.399

18.470

18.547

Baten

179

249

228

12 Openbare orde en Veiligheid

3.591

3.751

3.682

Lasten

4.255

4.405

4.316

Baten

664

654

634

21 Verkeer en vervoer

31.658

35.243

34.124

Lasten

36.580

41.192

37.854

Baten

4.922

5.949

3.730

22 Parkeren

3.710

4.168

1.345

Lasten

12.099

12.506

10.065

Baten

8.389

8.338

8.720

24 Economische Havens en waterweg

810

801

823

Lasten

1.029

1.020

1.080

Baten

219

219

256

25 Openbaar vervoer

1.470

1.090

329

Lasten

1.470

1.090

906

Baten

578

31 Economische ontwikkeling

6.271

6.198

3.939

Lasten

7.256

7.909

8.235

Baten

986

1.711

4.296

32 Fysieke bedrijfsinfrastructuur

9.295

8.223

7.260

Lasten

10.587

9.515

8.754

Baten

1.292

1.292

1.494

33 Bedrijvenloket en bedrijfsrege

1.875

2.094

2.065

Lasten

2.758

3.136

3.068

Baten

882

1.042

1.003

34 Economische promotie

-469

-484

-898

Lasten

1.553

1.538

1.558

Baten

2.022

2.022

2.455

42 Onderwijshuisvesting

13.886

15.230

13.544

Lasten

15.517

16.779

16.167

Baten

1.631

1.549

2.623

43 Onderwijsbeleid en leerlingzak

12.635

12.015

9.635

Lasten

20.344

19.788

18.162

Baten

7.709

7.774

8.527

51 Sportbeleid en activering

1.007

1.654

1.402

Lasten

1.051

1.698

1.416

Baten

44

44

14

52 Sportaccommodaties

14.062

12.701

13.323

Lasten

23.074

22.344

22.169

Baten

9.012

9.643

8.845

53 Cultuurpresentatie, cultuurpro

16.663

16.583

15.889

Lasten

26.629

26.623

25.954

Baten

9.967

10.040

10.064

54 Musea

16.350

18.303

18.315

Lasten

17.353

19.406

19.523

Baten

1.003

1.103

1.208

55 Cultureel erfgoed

993

1.171

1.311

Lasten

993

1.171

1.311

Baten

56 Media

556

18

-31

Lasten

601

63

16

Baten

45

45

47

57 Openbaar groen en (openlucht)

25.467

25.840

24.926

Lasten

26.743

27.084

26.342

Baten

1.276

1.243

1.416

61 Samenkracht en burgerparticipa

25.040

31.278

29.271

Lasten

26.248

32.158

31.173

Baten

1.208

880

1.902

62 Wijkteams

30.744

31.099

31.458

Lasten

30.883

31.130

31.654

Baten

138

32

196

63 Inkomensregelingen

38.365

38.053

40.373

Lasten

193.275

192.963

194.254

Baten

154.910

154.910

153.880

64 Begeleide participatie

27.144

29.283

27.206

Lasten

33.831

35.855

34.536

Baten

6.687

6.572

7.330

65 Arbeidsparticipatie

24.341

29.157

25.908

Lasten

25.179

31.524

28.419

Baten

839

2.367

2.511

66 Maatwerkvoorzieningen (WMO)

9.922

10.478

8.133

Lasten

10.068

10.675

8.451

Baten

147

197

318

671 Maatwerkdienstverlening 18+

34.313

34.350

33.533

Lasten

36.925

36.006

35.535

Baten

2.611

1.656

2.002

672 Maatwerkdienstverlening 18-

56.589

58.603

61.929

Lasten

56.589

58.603

61.945

Baten

16

681 Geëscaleerde zorg 18+

92.161

96.964

94.434

Lasten

97.197

101.382

99.656

Baten

5.035

4.418

5.222

682 Geëscaleerde zorg 18-

0

8.863

6.782

Lasten

8.863

6.782

71 Volksgezondheid

8.681

8.759

10.706

Lasten

32.323

32.313

31.212

Baten

23.642

23.554

20.506

72 Riolering

-1.146

-1.109

157

Lasten

18.530

18.560

20.066

Baten

19.676

19.669

19.908

73 Afval

-9.013

-8.971

-8.792

Lasten

33.768

33.795

33.685

Baten

42.781

42.765

42.477

74 Milieubeheer

2.709

3.014

2.366

Lasten

2.774

3.212

2.928

Baten

65

198

562

75 Begraafplaatsen en crematoria

1.152

1.327

1.487

Lasten

2.890

3.065

2.948

Baten

1.738

1.738

1.462

81 Ruimtelijke Ordening

9.651

9.868

7.786

Lasten

12.687

13.065

12.621

Baten

3.036

3.197

4.835

82 Grondexploitatie (niet bedrijv

1.307

1.850

-651

Lasten

3.038

3.477

3.586

Baten

1.731

1.627

4.237

83 Wonen en bouwen

8.818

10.714

4.311

Lasten

19.748

51.809

24.766

Baten

10.930

41.095

20.455

Totaal

0

0

-42.236

ga terug
Deze pagina is gebouwd op 06/29/2020 16:45:58 met de export van 06/29/2020 16:41:48