Overzichten

12. SIF middelen

Beschrijving (bedragen x 1.000 euro)

Onderwerp

Begroot

Uitgaven

Afwijking

ISV -wijkvernieuwing

Wijkvernieuwing prioritaire wijken

2.805

2.753

52

Uitvoeringsprogramma Suikerfabriekterrein

Suiker Unie

1.210

1.001

209

ISV-culturele voorzieningen

Huisvesting vrijdag

239

97

142

ISV-reserve

Watervisie

150

150

0

ISV-reserve

aanvulling Historisch Museum

975

-975

Uitvoeringsprogramma Binnenstad

Binnenstad

1.000

963

37

ISV-reserve

Compens. Boom Effect Analyse Kattenbrug

0

-102

102

ISV-reserve

regeling Ringsparen

454

0

454

reserve GZ: 965 duizend euro

plankosten SIF

1.517

1.383

134

ISV-culturele voorzieningen

Kunst op straat

0

40

-40

 Totaal

 7.375

7.260

115

ga terug
Deze pagina is gebouwd op 06/29/2020 16:45:58 met de export van 06/29/2020 16:41:48