Deelprogramma 2.1: Groningen Kennisstad

2.1.6 Huisvesten van kenniseconomie

Samen met de kennisinstellingen en het bedrijfsleven werken we aan het versterken van de kenniseconomie door het scheppen van de juiste randvoorwaarden voor economische groei. In Groningen zijn verschillende fysieke plekken waar kennis is geconcentreerd. We willen dat deze kennisdynamo's verder kunnen ontwikkelen, daarom werken we aan de verdere ontwikkeling van de Zernike Campus Groningen (inclusief de Healthy Ageing Campus bij het UMCG). Ook rond het Martini Ziekenhuis zien we samen met het bedrijfsleven kansen voor een campus ontwikkeling.
Een belangrijke randvoorwaarde voor de groei van de kenniseconomie is de doorontwikkeling van kennis. Doorontwikkeling van kennis betekent komende jaren een verdere ontwikkeling van internationalisering van de Campus Groningen zodat het vestigingsklimaat voor internationals versterkt wordt.

Wat wilden we bereiken in 2019?

We wilden samen met onze bedrijven en kennisinstellingen een bijdrage leveren aan de verdere ontwikkeling van onze kennisdynamo's.

Wat hebben we hier voor gedaan?

  • We hebben met Campus Groningen een Strategisch plan gemaakt voor de periode 2020-2025. Belangrijke eerste actie hierbinnen is het opstellen van een visie voor Campus Groningen.
  • We zijn gestart met een projectverkenning voor wonen op Zernike, als onderdeel van de verbetering van de Campus. Dit moet begin 2020 leiden tot een keuze van de ontwikkellocaties voor wonen op Zernike inclusief randvoorwaarden waaronder we tot een woonontwikkeling willen komen. Deze opdracht loopt parallel aan de visievorming voor Campus Groningen en moet zorgen voor een aantrekkelijk woon-, werk- en leefgebied.

Conclusie

Het gaat goed met Campus Groningen. De Campus is nog steeds één van de snelst groeiende campussen in Nederland en de op één na grootste campus qua totale werkgelegenheid. Door samenwerking en de juiste propositie wordt de concurrentiepositie van Groningen en Noord-Nederland als geheel versterkt.
Eind 2019 hebben we een kavel verkocht van 0,8 ha. aan Polyganic op Zernike Campus, welke nu in Hoogkerk is gevestigd. Voor 2020 lopen er verschillende concrete leads.

ga terug
Deze pagina is gebouwd op 06/29/2020 16:45:58 met de export van 06/29/2020 16:41:48