Deelprogramma 2.2: Aantrekkelijke stad

2.2.2 Bevorderen toerisme

We willen meer bezoekers naar de gemeente trekken die langer verblijven en meer geld uitgeven. Stadsbezoekers en toeristen komen vooral af op de gezellige binnenstad met interessante evenementen en activiteiten. Met de uitbreiding van de gebieden Haren en Ten Boer hebben wij een nog breder aanbod aan vrijetijdsbestedingen, bijvoorbeeld de bijzondere natuur op de Hondsrug of het Paterswoldsemeer aan de zuidkant van de gemeente.

Met de onderstaande indicatoren is de voortgang van dit beleidsveld in 2019 gemeten. Als er geen gegevens beschikbaar zijn/of één maal per twee jaar gemeten worden staat er een streepje.

Prestatie-indicatoren

Beoogd
 2019

Behaald
2019

Aantal overnachtingen op hotelschepen

5.000

5500

Aantal overnachtingen van pleziervaart in gemeentelijke jachthaven*

1.500

1200

Het aantal overnachtingen op hotelschepen is meer dan wij hadden verwacht. Het evenement Eurosonic Noorderslag (ESNS) trok veel bezoekers waarvan een deel gebruik heeft gemaakt van de hotelschepen. De 1200 overnachtingen van pleziervaart in de gemeentelijke jachthaven zijn iets lager dan verwacht. Dit is te verklaren doordat de Julianabrug (in verband met werkzaamheden aan de ringweg) minder vaak open is gegaan.

Wat wilden we bereiken in 2019?

Het gevarieerde aanbod van evenementen en willen we in 2019 verder doorzetten zodat nog meer bezoekers naar de gemeente komen, langer verblijven zodat ze een belangrijke economische impuls geven aan onze gemeente. Ook willen we de toeristische 'hotspot' Groningen verder stimuleren door samen met ondernemers en andere stakeholders te werken aan de realisatie van recreatieve en toeristische projecten. Verder werken we samen met onze hoteliers aan de versterking van Groningen als aantrekkelijke gemeente om in te overnachten.

We wilden een veilige en vlotte doorstroming van het weg- en scheepvaartverkeer voortzetten. Daarbij lag de focus op het reduceren van de risico’s op ongevallen bij de bediening van onze bruggen, zowel voor de gebruikers van onze bruggen (weg, water) alsmede voor onze brugoperators.

Wat hebben we hier voor gedaan?

  • Zorgen voor een gastvrije gemeente (onder andere door Gastvrij Groningen) en binnenstad met een gevarieerd evenementenaanbod;
  • In 2019 heeft het Forum zijn deuren geopend, dit heeft niet alleen in korte tijd voor vele bezoekers gezorgd, maar ook voor nationale en internationale media aandacht;
  • Ondersteunen van Marketing Groningen. In 2019 heeft Marketing Groningen haar nieuwe merkstrategie gepresenteerd, vergezeld door een nieuwe huisstijl op basis van de Groningse identiteit en een nieuwe Groningen Store in het Forum. Vanuit hun strategie wordt gezorgd dat de toeristische en economische marketing en profilering van de stad en regio nog meer samen wordt vormgegeven met de belanghebbenden. Deze strategie geeft meer ruimte aan ad hoc kansen en flexibiliteit;
  • Het versterken van de aantrekkelijkheid van Groningen door verbetering van de kwaliteit van de openbare ruimte en voorzieningen;
  • We hebben de beroeps- en recreatievaart door de stad gefaciliteerd;
  • Onderzoek naar de Overnachtingenmarkt laten uitvoeren om de markt en de mogelijke groeipotentie kwantitatief en kwalitatief in beeld te brengen;
  • Wandelnetwerk gecomplementeerd door aansluiten van gebied Haren;
  • Gestart met opstellen visie ‘Vrijetijdseconomie’ Zuidlaardermeergebied.

Conclusie

We blijven met diverse partijen werken aan een gastvrije gemeente. De focus ligt niet alleen op de binnenstad maar is ook gericht op het landelijk gebied van onze gemeente. Daar zien we ook ruimte om meer bezoekers te verleiden naar de gemeente Groningen te komen en er langer te verblijven. We blijven daarnaast samen met onze partners werken aan een gastvrije binnenstad.

ga terug
Deze pagina is gebouwd op 06/29/2020 16:45:58 met de export van 06/29/2020 16:41:48