Deelprogramma 2.2: Aantrekkelijke stad

2.2.1 Samenwerken met binnenstadondernemers

We willen de levendigheid van de gemeente bevorderen en daarmee meer bezoekers trekken. Samen met de binnenstadondernemers streven we naar een aantrekkelijk aanbod aan winkels, horeca, markten, evenementen, festivals, congressen, gastvrijheidsacties en verrassende (winkel- en horeca) concepten. Voor bezoekers is levendigheid en beleving steeds belangrijker. Ondernemers spelen hier goed op in door steeds gerichter publiek aan te trekken, waardoor de programmering steeds verder naar ondernemers verschuift. Wij moedigen hen daarin aan, betalen voor een deel mee en blijven verantwoordelijk voor de grote lijnen en de beleidskaders. Ondernemers en gemeente werken samen en stemmen af in het overlegplatform 'Binnenstadmanagement’ en met andere partners zoals de Groningen City Club (GCC), Koninklijke Horeca Nederland (KHN), Ambulante handel en Marketing Groningen.

Met de onderstaande indicatoren is de voortgang van dit beleidsveld in 2019 gemeten. Als er geen gegevens beschikbaar zijn/of één maal per twee jaar gemeten worden staat er een streepje.

Prestatie-indicatoren

Beoogd
 2019

Behaald
2019

Aantal samenwerkingen en projecten met binnenstadondernemers

>4

8

Aantal nieuwe winkels of winkelketens naar de stad gehaald

>5

>5

Wat wilden we bereiken in 2019?

We willen in 2019 meer dan vier projecten organiseren samen met binnenstadondernemers. We willen faciliteren dat meer dan vijf nieuwe (winkel)concepten zich in de gemeente vestigen in 2019.

Wat hebben we hier voor gedaan?

  • Gezamenlijke projecten met het ondernemers van de binnenstad ondersteund en uitgevoerd. Voorbeelden hiervan zijn: het inpakhuis in de Zwanestraat, Dobo projectoren in het Oosterkwartier, Eurosonic en het Rumbling Earth festival;
  • Het ondersteunen van het online warenhuis Groningen , initiatief van GCC in samenwerking met Zupr en Dropper. Hierbij krijgen ondernemers in Groningen de kans zich online te profileren en hun producten online te verkopen;
  • Vanuit het programma Gastvrij Groningen hebben we met ondernemers publieksvriendelijke acties opgezet die bezoekers uitnodigen om naar de stad te komen;
  • Nieuwe winkels gefaciliteerd en nieuwe (winkel)concepten aangetrokken.

Conclusie

Het gaat goed met de binnenstad, Groningen is een van de meest aantrekkelijke binnensteden van Nederland. De bezoekersaantallen zijn hoog, en de leegstand is gedaald. In het centrum staan gemiddeld meer panden leeg dan elders in de gemeente, maar nog altijd minder dan gemiddeld in Nederland.
Er zijn veel ontwikkelingen gaande in de detailhandel. Om verschillende redenen -vergrijzing, gebrek aan opvolging, hoge huurprijzen, marges die onder druk staan, concurrentie met fast fashion ketens en deels ook het internet- zien we dat zowel ketens als zelfstandige winkeliers stoppen in de binnenstad.
We zien dat sinds 2011 het aantal verkooppunten en de omvang van het detailhandelsaanbod is afgenomen, met uitzondering van de dagelijkse sector (supermarkten), deze is toegenomen.
Er is een stijgende trend te zien in horeca zaken. In 2019 zijn er (dag)horeca zaken en winkels geopend, maar ook gesloten. Meerdere daghoreca zaken zijn geopend in zaken die daarvoor een andere bestemming hadden.

In 2019 hebben we meerdere projecten van binnenstadondernemers en stakeholders gefaciliteerd. Deze projecten dragen bij aan de sfeer en authenticiteit van de stad Groningen en hiermee aan de aantrekkelijkheid van de gemeente Groningen. Deze projecten kunnen ook de producten en diensten van ondernemers zichtbaarder maken voor bezoekers. Bij deze projecten zijn de thema's uit de Groninger Ondernemers Agenda van de GCC leidend. De Ondernemers Agenda is vanuit het georganiseerde bedrijfsleven geïnitieerd en fungeert als leidraad voor de samenwerking tussen bedrijfsleven, gemeente en het Fonds.

ga terug
Deze pagina is gebouwd op 06/29/2020 16:45:58 met de export van 06/29/2020 16:41:48