Deelprogramma 2.2: Aantrekkelijke stad

2.2.5 Warenmarkten en standplaatsen

De warenmarkt in de binnenstad en de wijkmarkten en standplaatsen leveren een belangrijke bijdrage aan een aantrekkelijke, levendige en ondernemende binnenstad en wijkcentra. Wij blijven ons inzetten voor het realiseren van aantrekkelijke Groningse warenmarkten voor bezoekers, marktvergunninghouders en standplaatshouders.  

Wat wilden we bereiken in 2019?

In het kader van de toekomst van de warenmarkt wilden we verder werken aan de ruimtelijke inpassing die ervoor zorgt dat we een ondernemende, sfeervolle en florerende markt houden. Een markt die bijdraagt aan de aantrekkelijkheid van onze binnenstad. We wilden een besluit nemen over de ruimtelijke inpassing van de warenmarkt waarbij afstemming is met (fiets-)bereikbaarheid, stadsdistributie en omliggende ondernemers. Vervolgens in nauwe samenspraak met de marktondernemers binnen deze vastgestelde ruimte de nieuwe opstelling van de warenmarkt vormgeven. Daarna wilden we starten met fase 2 in het project dat zich richt op branchering, kwaliteit en promotie van de warenmarkt. In 2019 wilden we ook zorgdragen voor een goede inpassing van de wijkmarkten in Haren en Ten Boer.

Wat hebben we hier voor gedaan?

  • Organiseren en faciliteren van aantrekkelijke (wijk)markten in Groningen, Haren en Ten Boer;
  •  In het centrum vormgeven aan de ruimtelijke inpassing van de centrummarkt in het kader van de Binnenstadsvisie. Zie ook de paragraaf Integraal gebiedsgericht werken - Centrum ;
  • Stimuleren van een divers aanbod van ondernemers;
  • Vergunningen verstrekt voor markt- en standplaatsen;
  • We hebben de harmonisatie van beleid en regelgeving voor de nieuwe gemeente Groningen ingezet; zowel de Marktverordening als de reglementen en de tarieven hebben we geanalyseerd en na afstemming met de betrokken marktondernemers zal dit in 2020 verder op één lijn worden gebracht.

Conclusie

In goede samenwerking met de CVAH, marktondernemers en continue standplaatshouders werken wij aan de ontwikkeling van een aantrekkelijke, kwalitatief hoogstaande en gevarieerde warenmarkt, zowel voor nu als voor in de toekomst. We spelen daarbij in op nieuwe ontwikkelingen.

ga terug
Deze pagina is gebouwd op 06/29/2020 16:45:58 met de export van 06/29/2020 16:41:48