Programma 8: Wonen

Deelprogramma 8.2: Jongerenhuisvesting

We willen de groeiende groep jongeren goede huisvesting bieden. Deze groep groeit de laatste jaren ook door een toename van het aantal internationale studenten. Deze keus voor kwaliteit past ook bij de ambitie om Groningen de onderwijsstad van Nederland te laten zijn en blijven. In Groningen is geen behoefte aan meer kleine onzelfstandige kamers. Veel jongeren en ook de internationale studenten willen graag meer ruimte en kwaliteit. Daar willen we wat aan doen. Tegelijk willen we de balans in de wijken herstellen door het verminderen van de druk op de bestaande voorraad. Ook stimuleren we dat de kwaliteit van de bestaande verhuurpanden omhoog gaat. We bevorderen het prettig samenleven van studenten en andere inwoners. Naast zorgen voor voldoende kwalitatieve huisvesting voor studerende jongeren, hebben we ook aandacht voor jongeren die starten op de woningmarkt.

Met de volgende indicatoren is de werking van ons beleid in dit deelprogramma gemeten. Als er geen gegevens beschikbaar zijn/of eenmaal per twee jaar gemeten worden staat er een streepje.

Effectindicator(en)

Beoogd
2019

Behaald
2019

Aantal toegevoegde zelfstandige woningen
 jongerenhuisvesting door nieuwbouw of transformatie

1.075

1.016

% jongeren dat (zeer) tevreden is over de woningkwaliteit

80%

65%

% internationale jongeren dat (zeer) tevreden is over de
 woningkwaliteit

70%

-

% inwoners dat aangeeft dat de omgang tussen student
 en inwoner goed is

70%

68%

Wachttijd voor onzelfstandige kamer

< 2 weken

-

Wachttijd voor zelfstandige kamer

< 2 maanden

-

Aantal klanten dat (zeer) tevreden is over Wijk Inzet
Jongeren & studenten (WIJS)

70%

-

Lasten, baten en saldo

Lasten

€ 1.382

4,1 %

Baten

€ 40

0,2 %

Deze pagina is gebouwd op 06/29/2020 16:45:58 met de export van 06/29/2020 16:41:48