Deelprogramma 8.2: Jongerenhuisvesting

8.2.3 WIJS

Wij willen het samenleven tussen studenten en andere inwoners bevorderden. Uit onderzoek blijkt dat zij weinig met elkaar in contact komen en het ook moeilijk vinden om contact te leggen. Als dit wel gebeurt, ontstaat meer begrip voor elkaar en durven ze elkaar eerder aan te spreken op bijvoorbeeld overlast. Hierdoor verandert de beeldvorming en heeft dit een positief effect op de manier waarop studenten en andere inwoners samenleven.

Om dit contact te bevorderen zetten we in op WIJS (Wijkinzet door Jongeren en Studenten) en stimuleren we via www.stadclickt.nl en de subsidies 'Leven in stad' initiatieven tussen studenten en andere inwoners.

Met de onderstaande indicatoren is de voortgang van dit beleidsveld in 2019 gemeten. Als er geen gegevens beschikbaar zijn/of één maal per twee jaar gemeten worden staat er een streepje.

Prestatie-indicatoren

Beoogd
2019

Behaald
2019

Aantal studenten dat via WIJS actief is in de buurt

1.000

850

Aantal bewoners dat via WIJS-diensten afneemt

1.000

1.065

Aantal bezoekers van website stadclickt

-

-

Wat wilden we bereiken in 2019?

We wilden in 2019 het volgende bereiken:

  • Het aantal opleidingen en studenten dat via WIJS-projecten, initiatieven en onderzoeken voor de buurt doet, continueert;
  • Samenwerkingen aangaan met meer partijen, zoals de Rijksuniversiteit Groningen en Stichting WIJ;
  • Het aantal bewoners dat via WIJS diensten afneemt stijgt;
  • Het aantal externe opdrachtgevers dat via WIJS diensten afneemt stijgt;
  • WIJS een aantal meerjarige programma's gaat ontwikkelen waardoor de inzet van studenten voor de gemeente voor de aankomende jaren is gewaarborgd;
  • Focus leggen op kwaliteit van de projecten, waardoor het samenleven tussen studenten en andere inwoners verbeterd;
  • Kijken of in meer wijken plekken kunnen komen waar bewoners diensten kunnen afnemen;
  • Ondersteunen van minimaal 5 buurtinitiatieven rondom de leefbaarheid tussen studenten en andere inwoners met micro-financiering;
  • Het platform 'Leven in stad' verder uitbreiden met partijen die zich bezighouden met thema's rondom jongerenhuisvesting waaronder de Rijksuniversiteit Groningen en de Hanzehogeschool Groningen.

Wat hebben we hier voor gedaan?

WIJS zet zich in om studenten te verbinden aan de samenleving door het doen van onderzoek, het organiseren van activiteiten aan het aanbieden van individuele ondersteuning aan bewoners. In 2019 zijn, naast de gemeente en de Hanzehogeschool, de organisaties Stichting WIJ en de Rijksuniversiteit Groningen officieel aangehaakt bij WIJS. In 2019 is onder andere ingezet op het verduurzamen van de lopende projecten, het laten groeien van de steunpunten middels meer studenteninzet en spreekuren op meer locaties zoals bij de WIJ-teams, het Floreshuis en het Forum. Daarnaast zijn er nieuwe samenwerkingen aangegaan met andere (maatschappelijke) organisaties in de wijken.

Conclusie

WIJS groeit. De inzet van partijen heeft gezorgd voor nieuwe projecten en een betere zichtbaarheid door een uitbreiding van de locaties. Bewoners weten WIJS ook steeds beter te vinden en komen voor allerlei vragen binnenlopen.

ga terug
Deze pagina is gebouwd op 06/29/2020 16:45:58 met de export van 06/29/2020 16:41:48